Ürün Satışımız Yoktur.

Kertenkele sürüngen bir canlıdır.4 ayaklıdırlar ve boy ile vücut yapıları türüne bağlı olarak değişmektedir. Kertenkelenin ayaklarının uclarında 5 adet parmak bulunmaktadır. Ve her parmağın ucunda yırtıcı 1 tırnağı bulunur. Kuyruğu bazen vücudundan daha uzundur ve vücutları pullarla kaplıdır. Sağlam bir deriye sahip olan kertenkelelerin türüne bağlı olarak sırtında çıkıntıları bulunur.

Kertenkele ailesi üyeleri omurgalı hayvanlardır ve vücutlarında bir iskelet sistemleri vardır. Yaşadıkları ortama bağlı olarak farklı renk ve yapıdadırlar. Çok değişken yapıları olankertenkeleler, ortama bağlı olarak farklı renklere bürünebilirler. Yaşadığı yere uyum sağlamak için ve kendini dış tehlikelerden korumak için çoğu zaman renk değiştirirler.

Kertenkelelerin genellikle göz kapakları oynaktır ve açılıp kapanır durumdadır. Çene yapısı çok güçlü ve öne doğru uzanmış şekildedir. Görünüş olarak yılana benzerler fakat yılanlardan ayıran özelliği tehlikesinin az oluşu ve ayaklı oluşudur. Kertenkeleler, dünyanın her kıtasında yaşayan ve sıcağı çok seven bir hayvandır. Özellikle sıcak yaz günlerinde duvar ve çatıların üzerinde sıkça görülürler. Bunun nedeni kertenkelelerin güneşli havalarda sık sık güneşlenmeye çıkmalarıdır. Kertenkeleler kışları toprak altında ve yuvasında geçirirler. kertenkeleler özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında mekan içlerine yönelirler. Bunun nedeni bu mevsimlerde yağmurların çok yağması nedeniyle kertenkelelerin yuvaları su ile dolar ve kertenkeleleryuvasından çıkarak kapalı alanlara yönelirler. Kertenkele türüne bağlı olarak farklı ortamlarda yaşarlar. Kertenkele ormanda, dağda, bayırda, çayırda, çölde, ekinler arasında, suda yaşayabilir. Kertenkelelerin türlerine bağlı olarak uçanları olanları olduğu gibi yılan şeklinde sürünenleri de vardır. Kertenkele de diğer canlılarda olmayan jenerasyon denen olay vardır. Yani kertenkelenin kuyruğu ve vücudunun bir kısmı koptuğunda kendini yenileyebilirler. Kertenkelenin dünya üzerinde 3000 den fazla türü bulunmaktadır.

Denizili kertenkele ilaçalam için retina ilaçlamaya ulaşmanız yeterlidir.