Ürün Satışımız Yoktur.

Uygulama Metodu:

Sivrisinek Larvalarına Karşı karşı temiz, durgun, az otlanmış sularda 10 ml ilaç 10 litre suya tamamlanır, bu karışım 1000 m2 yüzey alana uygulanır. Etki süresi 35 gündür.

Kirli, otlanmış, sazlık ve akıntılı sular; 20 Ml ilaç 10 Litre su ile seyreltilir bu karışım 1000 m² alana uygulanır. Etki süresi 35 gündür.

Karasinek Larvaları;Çöplük ve gübrelikler Arıtma tesisi çamur havuzları vb.: 200 ml ilaç 10 litre su ile seyreltilir, bu karışım m2’ye 50 ml gelecek şekilde 200 m2 alana uygulanır. Etki Süresi 21 gündür. Gübre ve çöp birikintileri üzerine 20 – 30 cm den fazla yeni birikinti geldiğinde uygulama tekrarlanır .

Hamamböceği nimf ve erginlerine karşı ; 33 ml ilaç 5 litre suya tamamlanır . Bu karışım 125 m² lik hamamböceği barınma , dinlenme ve beslenme alanlarına uygulanır . İlk uygulamaya müteakip ikinci uygulama 20 gün sonra tekrarlanır . Periyodik uygulamalar 90 günde bir tekrarlanır .

Formülasyon Tipi : Süspansiyon Konsantre (SC)

Juvenil Hormon Analoğu (gençlik hormonu) içerikli sivrisinek , karasinek , hamamböceği , larva ve nimflerine etkili LARVASİT .

Etkili Maddeler :

Litrede 50 gr. saf Pyriproxyfen

Seçici ve Üstün özellikleri:

Suspansiyon Konsantre Formülasyonlar çevre için son derece güvenlidirler.

WHO tarafından yapılan toksikolojik değerlendirme sınıflandırmasında akut zehirlenmeye neden olmayan sınıfta yer alır.

WHO tarafından içme suyu kaynaklarında kullanılmasına izin verilen sınırlı larvasitlerden biridir .

Larvaların yumurtadan itibaren biyolojik gelişmelerini duraklatarak ergin hale gelmelerine engel olur .

Bu spesifik etkiden dolayı hedef dışı sucul ve diğer canlılar üzerinde hiçbir olumsuz etkisi yoktur . Her türlü su birikintisinde çok güvenle kullanılır .

Toksikolojisi :

LC 50 (Rainbow Trout): Pyriproxyfen teknik maddesinin LC50(Rainbow Trout):si (96 saat) : > 0,325 mg/L

Ambalaj Şekli: 5 Ltlik HDPE bidon