Ürün Satışımız Yoktur.

Uygulama Metodu:

Temiz , durgun , az otlanmış sularda ; 60 cm derinliğe kadar her 10 m² ye bir briket daha derin sularda her 60 cm derinliğe ilave bir briket eklenerek uygulama yapılır .

Kirlenmiş ve otlanmış, Akıntılı sularda 60 cm ye kadar her 5 m² ye bir briket daha derin sularda her 60 cm derinliğe bir briket uygulanır.

Uygulama temiz sularda 60 günde bir , kirli sularda 45 günde bir tekrarlanır .

Formülasyon Tipi : BRİKET

Kitin sentesi inhibütörü içerikli slow release (Yavaş Salınım) özellikli BRİKET formunda sivrisinek larvasidi.

Etkili Maddeler :

1 Kilogram Biyodif Briket 100 gram Saf Diflubenzuron içerir.

Seçici ve Üstün özellikleri:

1- Sivrisinek ve karasinek larvalarının gömlek değiştirmelerini engeleyerek ölümlerini gerçekleştirir.

2- Önerilen dozlarda uygulandığında,Kuşlar , arılar , balıklar , sucul canlılar üzerinde toksik etkisi yoktur .

3- WHO – IPCS Health and Safety guide no : 99 / 95 sayfa 1 paragraf 6.1 de dünya sağlık örgütünce içme suyu havzalarında kullanılmasının uygun olduğu tavsiye edilmiştir.

4- Temiz , kirli , sığ , derin , akıntılı , otlu , her türlü sivrisinek üreme ortamına kolayca uygulanabilir .

5- Çöp ve gübre biriktirme alanları , çöp ve gübre kuyularında karasinek larvalarını sürekli ve etkin şekilde kontrol eder .

6- Depolaması , taşınması ve uygulanması çok kolay ekonomik ve pratiktir .

7- Uygulama kolaylığı ve 45-60 günlük etki süresiyle işçilik maliyetini düşürür . Larva mücadelesinde büyük mali avantaj sağlar.

8- Formülasyon çok özel bir teknoloji ile suda yavaş çözülme özelliklerine sahip (slow release) olarak üretilmiştir .

Toksikolojisi : AKUT ORAL (SIÇAN) LD50:

Diflubenzuron teknik maddesinin Akut Oral (Sıçan)LD50si: 4640 mg/kg

Toksikolojisi : Formülasyonun Acut Oral LD 50: 48000 mg/kg LC 50 (Rainbow Trout): Diflubenzuron teknik maddesinin LC50(Rainbow Trout):si (96 saat) : 140 mg/L

Ambalaj Şekli :2 kg PP kovalarda.