Ürün Satışımız Yoktur.

Uygulama Metodu:Sivrisinek larva mücadelesinde:

Temiz , durgun , az otlanmış sularda ; 60 cm derinliğe kadar her 20 m² alana 1,25 gr.daha derin sularda her 60 cm ye ilave 1,25 gr. Eklenerek uygulama yapılır.

Kirlenmiş ve otlanmış, Akıntılı sularda 60 cm derinliğe kadar her 10 m² ye 2,5 g. daha derin sularda her 60 cm derinliğe ilave 2,5 g. Eklenerek uygulama yapılır.

Formülasyon Tipi :

GRANÜL (GR)

Kitinsentezi inhibütörü içerikli GRANÜL formunda sivrisinek , karasinek larvasidi.

Etkili Maddeler :

1 Kilogram Biyodif Granül 40 gram Saf Diflubenzuron içerir.

Seçici ve Üstün özellikleri:

1- Sivrisinek ve karasinek larvalarının gömlek değiştirmelerini engeleyerek ölümlerini gerçekleştirir.

2- Kuşlar , arılar , balıklar , sucul canlılar üzerinde toksik etkisi yoktur .

3- WHO – IPCS Health and Safety guide no : 99 / 95 sayfa 1 paragraf 6.1 de dünya sağlık örgütünce içme suyu havzalarında kullanılmasının uygun olduğu tavsiye edilmiştir.

4- Formülasyondaki dolgu maddeleri çevre ve ekolojik ortam için tamamen güvenli doğal maddelerden oluşmaktadır.

5- Temiz , kirli , sığ , derin , akıntılı , otlu , her türlü sivrisinek üreme ortamına kolayca uygulanabilir .

6- Çöp ve gübre biriktirme alanları , çöp ve gübre kuyularında karasinek larvalarını sürekli ve etkin şekilde kontrol eder .

7- Depolaması , taşınması ve uygulanması çok kolay ekonomik ve pratiktir .

8- Uygulama kolaylığı ve 45-60 günlük etki süresiyle işçilik maliyetini düşürür . Larva mücadelesinde büyük mali avantaj sağlar.

Toksikolojisi : AKUT ORAL (SIÇAN) LD50:

Diflubenzuron teknik maddesinin Akut Oral (Sıçan)LD50si: 4640 mg/kg.

LC 50 (Rainbow Trout):

Diflubenzuron teknik maddesinin LC50(Rainbow Trout):si (96 saat) : 140 mg/L.

Formülasyonun Acut Oral LD 50 : 120000 mg/kg

Ambalaj Şekli :2 kglık PP kovalarda.