Ürün Satışımız Yoktur.

Kertenkele sürüngen bir canlıdır.4 ayaklıdırlar ve boy ile vücut yapıları türüne bağlı olarak değişmektedir. Kertenkelenin ayaklarının uclarında 5 adet parmak bulunmaktadır. Ve her parmağın ucunda yırtıcı 1 tırnağı bulunur. Kuyruğu bazen vücudundan daha uzundur ve vücutları pullarla kaplıdır. Sağlam bir deriye sahip olan kertenkelelerin türüne bağlı olarak sırtında çıkıntıları bulunur.

Kertenkele ailesi üyeleri omurgalı hayvanlardır ve vücutlarında bir iskelet sistemleri vardır. Yaşadıkları ortama bağlı olarak farklı renk ve yapıdadırlar. Çok değişken yapıları olan kertenkeleler, ortama bağlı olarak farklı renklere bürünebilirler. Yaşadığı yere uyum sağlamak için ve kendini dış tehlikelerden korumak için çoğu zaman renk değiştirirler.

Kertenkelelerin genellikle göz kapakları oynaktır ve açılıp kapanır durumdadır. Çene yapısı çok güçlü ve öne doğru uzanmış şekildedir. Görünüş olarak yılana benzerler fakat yılanlardan ayıran özelliği tehlikesinin az oluşu ve ayaklı oluşudur. Kertenkeleler, dünyanın her kıtasında yaşayan ve sıcağı çok seven bir hayvandır. Özellikle sıcak yaz günlerinde duvar ve çatıların üzerinde sıkça görülürler. Bunun nedeni kertenkelelerin güneşli havalarda sık sık güneşlenmeye çıkmalarıdır. Kertenkeleler kışları toprak altında ve yuvasında geçirirler. kertenkeleler özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında mekan içlerine yönelirler. Bunun nedeni bu mevsimlerde yağmurların çok yağması nedeniyle kertenkelelerin yuvaları su ile dolar ve kertenkeleleryuvasından çıkarak kapalı alanlara yönelirler. Kertenkele türüne bağlı olarak farklı ortamlarda yaşarlar. Kertenkele ormanda, dağda, bayırda, çayırda, çölde, ekinler arasında, suda yaşayabilir. Kertenkelelerin türlerine bağlı olarak uçanları olanları olduğu gibi yılan şeklinde sürünenleri de vardır. Kertenkele de diğer canlılarda olmayan jenerasyon denen olay vardır. Yani kertenkelenin kuyruğu ve vücudunun bir kısmı koptuğunda kendini yenileyebilirler. Kertenkelenin dünya üzerinde 3000 den fazla türü bulunmaktadır.

Kertenkelenin bilinen bazı türleri aşağıdaki gibidir:

1- Tombul kertenkele
2- Geko kertenkeleler
3- Yeşil iguana
4- Yaşlı iguana 
5- Deniz iguanası (kertenkelesi)
6- Baziliksler
7- Kelerler
8- Bukalemunlar
9- Parlak kertenkeleler
10- Teiidae
11- Lacertidae
12- Dev kertenkeleler
13- Zehirli kertenkeleler
14- Yılansı kertenkeleler

Kertenkele türüne bağlı olarak farklı vücut derileri vardır. Bazılarının derileri kalın pullu iken bazılarının ise derileri dikenlidir. Dev kertenkeleler cüsse olarak devasa büyüklüktedirler. Kertenkelede üreme ve çoğalma da her iki cinse de ihtiyaç vardır.
Kertenkelede çiftleşme organları bulunur ve çiftleşmeden sonra dişi kertenkele yumurtasını dışarıya bırakır yavrular yumurtadan burada çıkar. Bazı kertenkele çeşitleri direk canlı yavru doğururlar.
Kertenkele türleri beslenme olarak hem bitkisel beslenirler hem de etçildirler. Kertenkeleler; böcek, karınca, diğer haşere yumurtalarını, balık yavrusu ve yumurtalarını, ağaç meyve ve yapraklarını tüketirler.
Kertenkele ile beslenen bazı hayvan türleri şunlardır: kaplumbağa, yırtıcı kuşlar, tilki, çakal.vb hayvanlar bu canlıları yer. Sürüngenlerin en çok zarar gördüğü canlılar insanlardır.KERTENKELENİN İNSANLARA VERDİĞİ ZARARLAR

Kertenkeleler insanların besinlerine ortak olduğu için insanlara zarar verirler. Özellikle bahçelerdeki sebzeleri tükettiği için ve evlerdeki saksı çiçeklerine zarar verdiği için sevilmezler. Bazı türleri zehirlidir fakat birçoğunda zehir olayı yoktur. İnsanlarla aynı ortamda yaşamayı sevmezler. Çünkü en çok zararı insanlardan görürler.KERTENKELE İLE MÜCADELE

Kertenkele ile mücadele için mutlaka ilaçlama firması ile çalışın. Kertenkele ile mücadele, ferdi müdahaleler yeterli olmaz. Ve ferdi mücadelede ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Kertenkele ısırması esnasında mutlaka doktora başvurulmalı. Halk arasında zararsız bilinirse de insana hastalık bulaştırma ve zehirleme olayına karşı tedbirli olmak lazımKERTEN KELE İLE ALAKALI SORULAR1- KERTEN KELE ZEHİRLİMİ?

Kerten kelenin birçok türü zehirsizdir fakat zehirli olan türleri de vardır.2- KERTENKELE İNSANI ISIRIR MI?

Kertenkele beslenmek için insanı ısırmaz fakat kendisine zarar geldiği zaman insanı ısırır.3- KERTEN KELE NERDE BULUNUR?

Kertenkele dünyanın her yerinde ve her kıtasında bulunur. Bazılarını havada uçarken, bazılarını karada ve hatta bazılarını suda görebiliriz.4- KERTEN KELE EVLERE NİÇİN GELİR?

Kertenkele evlerimize besin bulmak ve beslenmek için gelir. Ayrıca kertenkele yuvasını toprak altına yapar. Bahar yağmurları ile yuvaları su ile dolar. Kendine yeni sığınacak yer bulmak için evlerimize kadar gelirler.5- KERTENKELE ISIRINCA NE YAPILMALI?

Kertenkelenin birçoğu ısırmaz fakat bazı türleri insanı ısırıp zehirleyebilir. Kertenkele ısırmasında hemen doktora gidilmeli ve tedavi olunmalı.